Over de vereniging

De Nederlandse Vereniging van Tweelingen (NVT) is nu een vereniging waar de leden elkaar graag ontmoeten, ervaringen uitwisselen en wetenswaardigheden over tweelingen (of meerlingen ) horen. De vereniging heeft goede contacten met de Vrije Universiteit waaronder het Nederlands Tweelingen Register valt. Daar doet men met name onderzoek op het terrein van de Geneeskunde, de Biologie en de Psychologie.

We hebben vaak sprekers of spreeksters van die universiteit en zij vertellen graag en boeiend over hun onderzoek met tweelingen. Leden van de NVT werken regelmatig mee aan zulke onderzoeken maar niemand is daartoe verplicht. De ervaring van nieuwe leden is dat ze zich heel snel thuis voelen in de vereniging en dat ze graag terugkomen bij volgende activiteiten. 

 

Belangrijk Nieuws
Onderzoekers vinden de genen die het krijgen van twee-eiige tweelingen verklaren

klik hier voor het persbericht
klik hier voor de bijbehorende figuur
Prof dr DI Boomsma

 

 

Lidmaatschap

Leden zijn twee- of meerlingen  of hun ouders als ze nog geen 18 jaar oud zijn. Ook verenigingen die vanwege hun werkzaamheden of doelstelling belangstelling hebben voor tweelingen kunnen lid worden.

De contributie is voor het lopende jaar:

Tot 18 jaar:  €7 per tweeling (samen) en vanaf 18 jaar €12 per persoon.

De leden vanaf 18 jaar krijgen afzonderlijk post, ook als ze op één adres wonen, de jongere leden krijgen gezamenlijk post. Die post bestaat uit twee keer per jaar het tweelingenblad en uitnodigingen voor de activiteiten als de jaarlijkse ledenvergadering en voor een weekend. Je kunt nadere informatie vragen bij het secretariaat (Zie hieronder) en je daar ook aanmelden als lid. Dan krijg je een aanmeldingsformulier thuis gestuurd.

 

 

Nederlandse Vereniging van Tweelingen